Určite sa každému z nás už stalo, že sme potrebovali „si požičať“. A to či už na bežné výdavky spojené s každodennými potrebami alebo na výdavky spojené napríklad s riešením bývania.

Ak sa bavíme o bývaní, tak tu jednoducho vzniká potreba a toto je hlavný význam financovania. Teda uspokojiť potrebu. A to už akúkoľvek. Či ide o financovanie bývania, financovanie firemných potrieb pri podnikaní, alebo len tak, akýchkoľvek potrieb spojených s nedostatkom peňazí.

Ak sa poskytujú financie, roztáča to špirálu spotreby, a to či už domácnosti alebo firiem. Ak majú ľudia financie, tak kupujú, vzniká spotreba, a vzniká potreba vyrábať. Financie majú veľký význam hlavne v ekonomike, pretože predstavujú niečo podobné ako krv v ľudskom tele.

Typy financovania:

Hypotekárny úver
Podľa zákona 483 z roku 2001, tzv. zákon o bankách – prvá a hlavná zákonná norma, ktorá upravuje fungovanie hypotekárneho bankovníctva hovorí o tom, že je to úver s lehotou splatnosti minimálne štyri a maximálne tridsať rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti a to aj rozostavanej, ktorý banka poskytuje na tieto účely:
– nadobudnutie nehnuteľnosti, alebo jej časti,
– výstavbu, alebo zmenu dokončených stavieb,
– údržbu tuzemských nehnuteľností – rekonštrukcia,
– splatenie poskytnutého úveru použitého na predchádzajúce účely, ktorý je hypotekárnym úverom poskytnutým hypotekárnou bankou v konkurze,
– splatenie poskytnutého úveru použitého na účely podľa bodov 1 až 3, ktorý nie je hypotekárnym úverom.

Úver na financovanie bývania
Refinančný úver