Stretávame sa s klientami, ale aj s bežnými ľuďmi a často dostávame otázku, ktorú banku si majú vybrať, podľa čoho vyberáme najlepšiu ponuku pre klienta. V prvom rade je dôležité klienta poznať a analyzovať jeho situáciu, preto je výber banky vždy individuálny, ale niekoľko zásad, alebo pravidiel predsa len existuje.

V prvom rade je potrebné začať v materskej banketá by mala klienta poznať najlepšie – jeho históriu, pozná rating klienta, vidí jeho príjmy.

Potom záleží od účelu, na ktorý hypotéku potrebuje – či už ide o kúpu, výstavbu, rekonštrukciu alebo splatenie skôr poskytnutého úveru. Ak je účelom výstavba rodinného domu, je to trošku komplikovanejšie. Väčšinou chcú totiž klienti ručiť už tým, čo stavajú, preto je čerpanie úveru vždy postupné a klient začína splácať úver až po vyčerpaní – dovtedy platí len úroky, je to ale drahšie riešenie.

V neposlednom rade sú pri výbere banky dôležité samotné parametre úveru a podmienky jeho poskytnutia – či je nevyhnutné otvorenie bežného účtu, koľko stoja mesačné poplatky, či a za akých podmienok existuje možnosť mimoriadnych splátok bez pokuty, a poplatky za poskytnutie úveru (réžia).

Vyznať sa však v spleti ponúk a podmienok jednotlivých bánk vám však radi pomôžeme aj u nás, v Promium, na Masarykovej ulici v Prešove.