Pod ťarchou týchto obáv majú ľudia strach osloviť ma so svojimi problémami. Myslia si, že im nepomôžem nájsť to najlepšie riešenie pre nich, ale naopak to, z čoho budem najviac profitovať ja sám. Promium je tu ale na to, aby aj túto vašu nevedomosť a obavu potlačilo. Aby ste tomu mali možnosť čo najviac porozumieť, budem k vám maximálne úprimný. Pokúsim sa tiež odpoveď na túto otázku zovšeobecniť a nekonkretizovať ju len na naše služby.

Táto otázka totiž nie je jednouchá a odpoveď na ňu je nejednoznačná. Zákon, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2009 upravuje kto a za akých podmienok môže sprostredkovávať finančné služby. Neupravuje však etické správanie SFA, teda samostatného finančného agenta. Všetci poradcovia sú ekonomické subjekty a keďže jedným z cieľov podnikania je maximalizácia zisku, častokrát to bohužiaľ končí tak, že z celého poradenstva pre vás profituje len finančný poradca. Na druhej strane, samozrejme, nie je možné hádzať všetkých do jedného vreca.  Aj ja sám mám reálne skúsenosti s maklérmi, ktorí sa skutočne klientovi venujú a vedia mu čo najlepšie pomôcť, vybrať pre neho ten najvhodnejší produkt.

Odmena hypotekárnych poradcov za jednotlivé produkty je rôzna. Závisí to aj od toho, aké podmienky sú dohodnuté jednotlivými maklérskymi spoločnosťami s finančnými inštitúciami, či už bankami, poisťovňami, stavebnými spoločnosťami alebo lízingovými spoločnosťami. A samozrejme kvantum produktov finančného trhu, ktoré pochopiteľne nie je možné zvládnuť vedomostne. Je to téma veľmi obsiahla a komplikovaná. S odpoveďou by som mohol ďalej pokračovať z viacerých uhlov pohľadov a strán. Dôležitý je totiž tiež pohľad bánk alebo poisťovní na externý predaj, vzdelávanie hypotekárnych poradcov, záujmy jednotlivých maklérskych firiem, samotné záujmy maklérov, klientov a pod. To všetko a množstvo ďalších faktorov vplýva na to, ako sa finančný poradca správa a ako je zodpovedný voči tomu, aký produkt klientovi sprostredkuje.

Promium má svoju vlastnú filozofiu, s ktorou pristupuje k svojim klientom. Ľudskosť je faktor, ktorý je dôležitý nie len v bežnom živote, ale aj v podnikaní. Pokiaľ by sme sa totiž pokúsili zbohatnúť na jedinom klientovi, ľahko môžeme prísť o ďalších desiatich. Riadime sa tým a verím tomu, že dôvera, ktorú si u svojich klientov budujete svojim prístupom je cesta, ktorá vedie k úspechu. Tú si u svojich klientov získavame práve poskytovaním čo najlepších a najreálnejších riešení ich problémov. Touto filozofiou vedieme ľudí v našom tíme Promium pre vašu hypotéku, reality a poistenie.