Bývanie s nadhľadom

SPÁJAME SVET FINANCIÍ a BÝVANIA

Zabezpečenie v spoločnosti PROMIUM uzatvára skladačku služieb a ponúka Vám doplnkové možnosti poradenstva, ktoré vám popri uzatváraní hypotekárneho úveru alebo financovania akejkoľvek vašej aktivity a kúpe nehnuteľností pomôžu urobiť si poriadok vo vašich financiách. Aj vďaka tomu ponúka PROMIUM kompletné služby, ktoré zabezpečujú klientom bezpodmienečný luxus a pohodlie.

Čerpanie úveru znamená pre ľudí častokrát záväzok na veľmi dlhý čas. Je takmer isté, že už po uplynutí niekoľkých rokov sa vaša finančná a rodinná situácia zmení natoľko, že podmienky, ktoré boli pre vás najvýhodnejšie je potrebné upraviť, prispôsobiť aktuálnym životným zmenám. To isté platí aj pri otázkach životného poistenia, investovania do podielových fondov a pod. Mnohí z vás si väčšinou ani neuvedomujú, že vaše poistenie, ktoré platíte už niekoľko rokov je už pre vás a vašu rodinu nepostačujúce.

Ako dokáže pomôcť PROMIUM?

Zabezpečenie v spoločnosti PROMIUM uzatvára skladačku služieb a ponúka Vám doplnkové možnosti poradenstva, ktoré vám popri uzatváraní hypotekárneho úveru alebo financovania akejkoľvek vašej aktivity a kúpe nehnuteľností pomôžu urobiť si poriadok vo vašich financiách. Aj vďaka tomu ponúka PROMIUM kompletné služby, ktoré zabezpečujú klientom bezpodmienečný luxus a pohodlie.

Čerpanie úveru znamená pre ľudí častokrát záväzok na veľmi dlhý čas. Je takmer isté, že už po uplynutí niekoľkých rokov sa vaša finančná a rodinná situácia zmení natoľko, že podmienky, ktoré boli pre vás najvýhodnejšie je potrebné upraviť, prispôsobiť aktuálnym životným zmenám. To isté platí aj pri otázkach životného poistenia, investovania do podielových fondov a pod. Mnohí z vás si väčšinou ani neuvedomujú, že vaše poistenie, ktoré platíte už niekoľko rokov je už pre vás a vašu rodinu nepostačujúce.

Pomáhame už od úplného začiatku

Pred podpísaním úverovej zmluvy vám ponúkame možnosť bezplatne sa stretnúť so špecialistom a prekonzultovať vaše poistné zmluvy, či sporiace produkty. Robíme audit už existujúcich poistných zmlúv. V prípade, ak máte záujem o životné poistenie (poistenie úveru), ktoré by krylo vašu rodinu, sporenie na dôchodok,
či sporenie na predčasné vyplatenie úveru, máte možnosť si ho uzatvoriť u nás.

Poistenie úveru vám pri čerpaní hypotéky ponúka aj vaša banka. Existuje jeden markantný rozdiel medzi uzatvorením poistky vo vašej banke a u nás.

Prečo sa rozhodnúť pre PROMIUM?
Ak sa rozhodnete pre poistenie úveru v banke, v prípade vášho úmrtia sa úver síce vyplatí, ale poistka je vinkulovaná v prospech banky, tzn., že vaša manželka s deťmi ostane bez peňazí. Pri uzatvorení poistky s nami dostane peniaze vaša rodina a tá sa rozhodne, ako s nimi naloží.

PROMIUM a.s., Samostatný finančný agent
Sídlo: Holländerova 12606/21, 080 01 Prešov, Korešpondenčná adresa: PROMIUM a.s., Masarykova 23, 080 01 Prešov
IČO: 48 274 135, Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa Vložka č. 6248/B
Registračné číslo v NBS : 211 350, Číslo povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia a kapitálového trhu: ODT – 14548/2015-1. Číslo povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore prijímania vkladov a poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov: ODT 14548/2015-1.