Poznáte to. Rodina sa rozrastá a priestoru v byte je čoraz menej. Potrebujete väčší, priestrannejší, alebo bude najlepšie presťahovať sa do nejakého pekného domčeka so záhradou na grilovanie.

Jeden z najčastejších prípadov našich klientov je práve potreba sťahovania sa do väčšieho domu, či bytu, ale ten, v ktorom bývajú teraz, je zaťažený hypotékou, alebo inou ťarchou. Aj túto situáciu vieme v Promium s klientom vyriešiť.

Klient musí splniť 3 základné podmienky banky, teda mať dostatočný príjem, stanoviť účel – to bude kúpa a zabezpečenie – väčšinou kupovanou nehnuteľnosťou. Vo všeobecnosti teda platí, že aj klient, ktorý už má nejaký úver, môže dostať ďalší, ak má dostatočný príjem a splní všetky podmienky banky.

Ak by sme sa napríklad rozhodli predať nehnuteľnosť na ktorej je ťarcha, tak kúpou sa vyplatí úver z titulu ktorého je ťarcha na nehnuteľnosti a tak si môžeme riešiť nové bývanie a danú nehnuteľnosť jednoducho nepredávať, dať ju napr. do prenájmu. Ďalšou hypotékou (možno za oveľa výhodnejších podmienok) potom môžeme vyriešiť rozdiel ceny nového bývania klienta, samozrejme, ak spĺňa podmienky banky…

Ideálne je, ak nás navštívite a celý Váš prípad si spoločne názorne „nakreslíme“ u nás v Promium a za krátky čas sa môžete sťahovať do väčšieho.