Veľmi odborne sa dá povedať, že je to činnosť realizácie finančných vzťahov (teda vzťahov, ktoré vznikajú pri tvorbe, rozdeľovaní a používaní peňažných prostriedkov).

Alebo ešte ináč, je to poskytovanie, dávanie alebo vydávanie peňažných prostriedkov na niečo. Alebo aj, že je to spôsob zabezpečovania peňažných potrieb jednotlivých ekonomických subjektov, či už fyzických osôb, občanov alebo firiem.

Jednoducho povedané ide o poskytovanie finančných zdrojov od subjektov ktoré majú prebytok, k subjektom ktoré majú nedostatok financií. Táto činnosť sa deje prevažne v systéme bankovej sústavy od subjektov ktorými sú komerčné banky k subjektom ako sú občania alebo firmy.